Bij Wim’s Muziekkelder kan je terecht voor:
Vinyl (meer dan 6.000 Lp’s en 5.000 singles !)
CD’s (meer dan 5.000 Cd’s en meer dan 3000 CD-singles !)
DVD’s
Muziekboeken

Wij bieden zowel nieuwe als tweedehandse artikelen aan en vernieuwen regelmatig het assortiment met leuke (collector)items.

Discogs: http:/www.discogs.com/seller/Wimklerprins58/profile

Tip:
Kijk voor nieuwe producten ook op onze facebookpagina!